Nieuw!

De 5e en geheel herschreven druk van de bestseller "Even op adem komen", te bestellen door overmaking van 16 euro (incl. 2 euro verzendkosten) op postgiro 1561967 t.n.v. Fred van Beek, Uiterwaar- denstraat 40, 1079 CA Amsterdam.

Vermeld hierbij "Even op adem komen".